Cecilia Johansson

Miljöinspektör
Malmö stad

Cecilia och Pontus jobbar på miljöförvaltningen i Malmö på enheten för bostadstillsyn. Enheten har tillsyn över att hälsoskyddet i bostäder uppfylls enligt miljöbalken. I deras dagliga uppgifter ingår bland annat händelsestyrd- och behovsprioriterad bostadstillsyn samt rådgivning till medborgare och verksamhetsutövare. Under denna föreläsning kommer Pontus och Cecilia att redogöra för hur enheten har effektiviserat den händelsestyrda tillsynen för att frigöra tid och resurser till den behovsprioriterade tillsynen.Cecilia är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 1

13:10
Effektiv klagomålshantering och tillsyn av inomhusmiljöer
  • Så arbetar vi förebyggande med bostadstillsynen – rådgivning och service
  • Tillsynsmetodik i praktiken – så arbetar vi för effektiv klagomålshantering
  • Kvalitetssäkring i den händelsestyrda tillsynen