Cecilia Karlsson

E-hälsostrateg
Region Värmland

Cecilia har tjugo års erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Erfarenhet och kunskap om ledarskap från både privat och offentligt finansierad hälso- och sjukvård genom flera ledande befattningar. Hennes övertygelse är att framtidens krav på högkvalitativ och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård är beroende av samarbetet mellan patient och professionen. För att forma en trygg utveckling av vården med teknikens möjligheter behövs ett gott samspel mellan hjärta, hjärna och mod från beslutsfattare och ledare. Cecilias passion är att flytta utvecklingen i den riktningen, att det man kan och vill bidra till som patient ska vara helt naturligt i mötet i vården. Där är vi inte idag. Digitaliseringen och AI:s möjligheter möjliggör i än större utsträckning att vi kan bli än mer en aktiv part i framtida hälso- och sjukvården.Cecilia är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
Dag 1

14:40
Medborgare och brukare som medproducenter – hur teknik och digitalisering gör patienten till en aktiv part i sin vård
  • Är service sjukvård?
  • Hur bidrar e-hälsa och digitalisering till att patienten blir en aktiv part i vården?
  • Digitaliseringen möjliggör förflyttning av vård från besök på sjukhus till uppföljning av patienten i hemmet
  • Ömsesidiga kontrakt mellan patient och vården, en väg att känna ansvar och vara delaktig
  • AI i vården, vad används idag och vart är vi på väg?