Cecilia Kellner

Miljöinspektör
Avesta kommun

Vad bör ingå vid en indikerande mätning? Vilka riktvärden finns och vad säger Folkhälsomyndighetens allmänna råd om indikerande mätning? Vad behöver miljökontoret veta eller mäta för att kunna begära utredning av fastighetsägaren? Vad bör ingå i fastighetsägarens utredning och vilka krav kan miljökontoret ställa på utredarens kompetens och fastighetsägarens åtgärder? Och när kan egentligen ett ärende avslutas? Frågorna som man ställs inför som miljöinspektör är många och komplexa. Länsstyrelsen i Västmanlands län genomförde under 2019 ett länsgemensamt projekt för att ta fram arbetsmetoder och handläggarstöd för att underlätta en mer effektiv handläggning av bostadsklagomål. Under denna föreläsning kommer Cecilia Kellner att dela med sig av Miljösamverkan Västra Götalands och Miljösamverkan Hallands sexstegsmodell för handläggning av bostadsklagomål. Du kommer även att få ta del av det handläggarstöd som projektgruppen tagit fram och hur de genom dessa arbetssätt skapat en mer effektiv handläggning av vanligt förekommande klagomål som ofta är svåra att handlägga.Cecilia är med som talare på konferensen Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2023
31 augusti

14:10
Effektivare bostadstillsyn – funktionell arbetsmetod för att underlätta en mer effektiv handläggning av bostadsklagomål
  • Sexstegsmodell för en effektiv handläggning av bostadsklagomål
  • Praktiska handläggningstips – från inkommande klagomål till beslutsfattande
  • Att utreda klagomål om:
    – Otillräcklig ventilation i bostäder – vad är viktigt att tänka på?
    – Röklukt i bostäder – vedeldning, cigarettrökning och trädgårdsavfall
  • Fukt och mikrobiell påväxt – handläggarstöd från utredning till åtgärder
  • Effektiva checklistor som underlättar för inspektion av självdragsventilation eller mekanisk frånluft, eldning för uppvärmning och inspektion av fukt och mikrobiell påväxt