Cecilia Kollai

Lokalsamordnare
Wisbygymnasiet Region Gotland

På Gotland renoverade man om en äldre gymnasiebyggnad till modernt gymnasium och kulturskola – nya Wisbygymnasiet. Resultatet blev ett prisbelönt gymnasiehus och kulturskolehus där verksamheterna är mycket nöjda. AnnaMaria Jörnhammar Englund, projektledare från teknikförvaltningen samt Cecilia Kollai, pedagogisk samordnare för Wisbygymnasiet och Kulturskolan berättar om Region Gotlands arbete med att skapa en modern och ändamålsenlig gymnasieskola och Kulturskola. Projektet syftade till att förutom att erhålla en god arbetsmiljö också att samlokalisera alla högskoleförberedande gymnasieprogram och kulturskolan i ett geografiskt område för att därigenom skapa bättre samordningsvinster och bättre utbildningskvalitet. Projektet har drivits i nära samarbete med arkitekter, företag, pedagoger och skolledare och hade som mål att skapa en modern och framtidsinriktad byggnad för att möjliggöra en god pedagogisk utveckling. Målet var dessutom att uppfylla alla krav för miljöklass guld. Även val av inredning och möbler var en viktigt bidrag för att skapa en god helhet.Cecilia är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

14:05
God lokalplanering och smart ombyggnation för att möta framtida behov
  • Lokalprocessen från behov till spaden i backen
  • Hur en nedgången institutionsbyggnad från 70-talet byggts om till ett modernt och ändamålsenligt gymnasium och kulturskola
  • Att nå samsyn och arbeta mot gemensamt mål under planering och byggnation
  • Hur vi har fått in verksamhetens behov genom hela processen fram till färdig byggnad