Cecilia Langell

Leg. Psykolog, Civilekonom, Organisationskonsult
PBM

Cecilia Langell är legitimerad psykolog och civilekonom. Hon har under många år arbetat som organisationskonsult med ledarutvecklingsprogram, grupputveckling, rekrytering, urval, coachning, utbildning och förändringsledning. Målet med alla uppdrag är att skapa hållbara organisationer där de rätta förutsättningarna finns för hälsa och prestation.Rebecka är med som talare på konferensen Framtidens laboratorium 2021
Dag 2

13:25
Så utveckla en hållbar arbetsmiljö som främjar välmående och motivation
  • Hur bibehåller vi motivationen och skapar en hållbar prestation när arbetsbelastningen är hög?
  • Så upptäcker du ”varningssignalerna” och identifierar tidiga tecken på stress
  • Hur kan man gemensamt bli bättre på att hantera stress i sin arbetsgrupp och utveckla en hållbar och hälsofrämjande arbetskultur?