Cecilia Lind

Lärare med särskilt uppdrag
Brännkärrsskolan, Knivsta

Brännkärrsskolan är en f-4 skola som öppnade 2013 i Alsike i Knivsta. Sedan 2015 arbetar skolan utan matematikböcker. Ett arbetssätt som gynnar alla elever – såväl elever med svårigheter som högpresterande elever eller elever med särskild begåvning. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av deras arbete kring att skapa en främjande och utvecklande lärmiljö för elever med matematiksvårigheter.Cecilia är med som talare på konferensen Matematiksvårigheter
Dag 1

15:00
Så får man alla elever att nå målen i matematik – att undervisa matematik utan ”mattebok”
  • Tillvägagångssätt och alternativa undervisningsmetoder för att möjliggöra god kunskapsutveckling för alla elever
  • Konkreta förslag på arbetssätt och arbetsformer att applicera för att öka möjligheten till bättre måluppfyllelse hos eleverna
  • Fördelar vi upplevt med att arbeta utan gemensam matematikbok samt plan för kunskapsuppföljning