Cecilia Loqvist

Verksamhetschef
Upsala simsällskap

Cecilia Loqvist är verskamhetschef på Upsala simsällskap sedan drygt 4 år tillbaka och har 10 års erfarenhet av att leda och utveckla simidrottsföreningar. Under anförandet belyser Cecilia den viktiga frågan om att bygga badanläggningar som tillgodoser simidrottens behov och att bygga för många olika behov, för många år framåt.Cecilia är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
Dag 1

13:30
Vatten tillsammans! För vem bygger vi våra anläggningar?
  • Att bygga och tänka utifrån funktion och behov kring alla idrottsanläggningar
  • Hälsa, motion, idrott och nöje
  • Hur pratar vi kring anläggningar för vatten?
  • Hur tänker förening kring anläggningar ur ett medborgarperspektiv samt föreningsperspektiv?
  • Exempel på hur man kan tänka kring simidrottsanläggning