Cecilia Nyblom

Speciallärare
Dibber Rullens Särskola, Solna Stad

Dibber Rullen särskola är en fristående grund- och gymnasiesärskola som tar emot elever som läser ämnesområden. 2020 mottog Rullen kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola, som delas ut av SIQ på uppdrag av Skolverket. Eva S. Savilahti har en mångårig erfarenhet av att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning. Cecilia Nyblom har, efter tjugo år som lärare i grundskolan, utbildat sig till speciallärare. Tillsammans arbetar Eva och Cecilia för varje elevs rätt till undervisning som erbjuder mening, skaparlust att lära, kommunicera och vara delaktig.Cecilia är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022

13:30
Att skapa de rätta förutsättningarna för måluppfyllelse och välmående hos alla elever genom anpassning av undervisning
  • Individanpassad skolgång utifrån att varje elev ska kunna utvecklas så långt som möjligt – hur tillgängliggör vi lärmiljöerna?
  • Så gör vi eleverna delaktiga, både i sitt lärande och i de sociala kontexterna
  • Så arbetar vi innovativt för minskat problemskapande beteende från våra elever