Cecilia Olsson

Grundskolelärare, Vittra Brotorp
Sundbyberg

Sandra Tysk Karlsson och Cecilia Olsson är utbildade grundskollärare år F-3 och undervisar i alla ämnen i en årskurs 3 på Vittra Brotorp. Under denna föreläsning får du ta del av den forskningsbaserade metoden PAX i skolan och hur den hjälper till att främja elevernas lärande och hälsa.Cecilia är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 2

13:25
PAX i skolan – en forskningsbaserad metod att applicera i klassrummet för att främja elevers lärande och utveckling samt förebygga ohälsa
  • PAX i skolan – en uppsättning verktyg som syftar till att skapa ett klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero
  • Samverkan mellan elev och lärare för att skapa världens bästa klassrum
  • Utvärdering av insatserna för att besluta vad som var framgångsrikt och inte