Cecilia Pettersson Höjer

Förskolechef
Nacka kommun

Cecilia har arbetat som skolsekreterare, är lärare i botten och brinner för att lyfta och synliggöra skoladministratörs- funktionen. Hon har drivit denna fråga genom att tydliggöra krav och förväntningar och samtidigt säkerställa att mandatet hela tiden lever upp till ställda krav. Under denna föreläsning kommer Cecilia att dela med sig av sina bästa tips för att hantera komplexiteten i rollen, få den respekt och det handlingsutrymme du behöver för att få ihop allt och hur du som skoladministratör kan skapa god samverkan och effektiv kommunikation med skolledningen – i praktiken.Cecilia är med som talare på konferensen Framtidens skoladministratör 2023
Dag 1

09:40
Så synliggör och utvecklar du administratörens komplexa roll och funktion i skolan genom tätt samarbete med skolledning
  • Den mångfacetterade rollen – hur skapas förutsättningar för att lyckas när arbetsuppgifterna är av varierande karaktär?
  • Så skapar du riktlinjer för resultatrika arbetssätt samt utrymme för egen utveckling
  • Så tydliggör du dina och andras arbetsuppgifter för att säkerställa rätt arbetsbelastning utifrån ansvarsområde
  • Att vara sambandscentral och knytpunkt – hur samverka med elever, lärare, skolledning, andra skolor, förvaltningar, myndigheter och leverantörer
  • Så driver och förenklar du skoladministrationen med effektiv kommunikation och god intern samverkan