Cecilia Stjernberg

Gruppledare Socialförvaltningen
Huddinge kommun

Cecilia Stjernberg är gruppledare på Öppenvårdsenheten beroende på Socialförvaltningen i Huddinge kommun. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med förebyggande och trygghetsskapande arbete.Cecilia är med som moderator på konferensen Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2022