Cecilia Stjernberg

Samordnare/gruppledare
Huddinge kommun

Cecilia Stjernberg är gruppledare på Fridlyst som tillhör uppsökande och förebyggande enheten på socialförvaltningen i Huddinge. Hon har mångårig erfarenhet av stödgrupper för familjer i separationer, beroende och psykisk ohälsa. Har även arbetat som journalist med fokus på barn, familj och sociala frågor på Sveriges television. Cecilia är känd för att vara barnens ambassadör som har ett starkt barnperspektiv i alla frågor.Cecilia är moderator på konferensen Framtidens socialtjänst 2023