Charlotta Fahlgren Lidman

Administrativ chef
Skellefteå

Charlotta jobbar som administrativ chef i en kommun med ambitionen att vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. I Skellefteå tror vi att nyckeln till framgång handlar om samarbete och utvecklat invånarinflytande. Vi tror på att våra invånare, företag och besökare vill vara så självständiga som möjligt och arbetar därför med att skapa förutsättningar för det på olika sätt. Den här föreläsningen handlar om hur Skellefteå just nu jobbar för att få ordning på deras tids guld – data. Den handlar också om varför det är så viktigt att få ordning och den roll registrator, arkivarie och närliggande yrken spelar i den värld där kundens upplevelse av sömlöshet och behov av öppenhet och enkelhet spelar en avgörande roll.Charlotta är med som talare på konferensen
Dag 1

16:05
Modern informations- och ärendehantering på medborgarens villkor
  • Hur skapa en tydlig och översiktlig ärendehanteringsprocess för smidigare förvaltning av information
  • Så skapas samverkan mellan kundtjänst, registrator och arkivarier för framgångsrik och hållbar informationshantering
  • Så kartlägger vi hela verksamhetens dokumenthantering och lägger grunden för processorientering inklusive processbaserad arkivredovisning