Charlotta Gustafsson

Biträdande enhetschef
Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Charlotta Gustafsson är i grunden samhällsplanerare som utvecklat modellen som beskrivs i boken om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete tillsammans med Polisen och SKR. Hon arbetar nu mycket med samordningen av olika myndigheters brottsförebyggande arbete – allt från avfallsbrott och ekonomisk brottslighet till narkotikabrott och våld i nära relation.Charlotta är med som talare på konferensen Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2022
8 november

10:25
Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge och utvecklingsbehov
  •  Hur ser kriminaliteten ut idag och hur sker utvecklingen?
  •  Så kan kommuner arbeta framgångsrikt med det brottsförebyggande arbetet – kartläggning och prioritering av insatser utifrån kommunens specifika behov
  • Vilket stöd kan kommunerna få av BRÅ med implementering av den nya lagen kring det brottsförebyggande arbetet?