Charlotta Nylén Peace

Peace Beteendeanalytiker och handledare
Lunaskolan, Södra

Charlotta Nylén Peace är certifierad beteendeanalytiker och jobbar inom elevhälsoteamet på Lunaskolan Södra. Therese Klang jobbar även hon inom Lunaskolans Södras elevhälsoteam där hon är anställd som speciallärare. Lunaskolan Södra är en fristående skola för elever med diagnos inom NPF och drivs av Utvecklingspedagogik Sverige AB. Lunaskolan jobbar med pedagogiska strategier och metoder utifrån varje elevs unika förutsättningar, behov och önskemål. Detta för ökad måluppfyllelse, men också för att varje elev ska nå sin fulla potential socialt. I detta är även samarbetet med hemmet en succéfaktor.Charlotta är med som talare på konferensen NPF I SKOLAN
Dag 1

14:25
Så arbetar vi på Lunaskolan för att säkerställa en individanpassad lärandesituation för elever med NPF
  • Så säkerställer vi individanpassad undervisning till våra elever utifrån kunskapsnivå, inlärningstakt och samarbetsförmåga
  • Individuella studie- och utvecklingsplaner utifrån elevens unika önskemål, förutsättningar och behov – så skapar vi tät samverkan mellan skola och vårdnadshavare för ökad chans till måluppfyllelse hos alla elever
  • Pedagogiska strategier och metoder för verklighetsbaserad problemlösning som ger tillgång till konkreta, praktiskt och abstrakta arbetssätt kopplade till elevernas vardag