Charlotta Thodelius

PhD, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers tekniska högskola

Charlotta är PhD i arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och har främst forskat om ungdomars risker och skadebilder i hem- och boendemiljöer, med utgångspunkt i hur den fysiska miljön kan stödja eller hindra risksituationer. Forskningen har utgått från en ambition att kombinera sociologi, kriminologi och arkitektur, för att finna nya förebyggande åtgärder på komplexa problem såsom fallskador, dödligt våld och suicid. Charlotta ingick i forskningsprojektet ArchSafe under perioden 2014–2018 som doktorand och hon är numera knuten till Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers tekniska högskola och nätverket Säkra Platser Väst med bas på Göteborgs universitet. ArchSafe, som finansierades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har haft syftet att finna förebyggande strategier relaterade till den fysiska miljön för att minska risken för skador. I projektet har, förutom ungdomars skador och risker, även andra särskilt utsatta grupper studerats såsom äldre och personer med funktionsvariationer. Under föreläsningen summeras delar av ArchSafes arbete och doktorsavhandlingen, men med ett större fokus på frågan om hur vi kan balansera risker, självständighet och värdighet i boendemiljön.Charlotta är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 1

13:30
Vilken boendemiljö behöver brukarna ha? Forskning kring utformning och anpassningar av boendemiljön i LSS-boenden
  • Brister i boendemiljö som kan påverka brukarnas vardag negativt
  • Vad upplever brukare, anhöriga och personal för risker i boendemiljöer?
  • Hur kan vi se till individens självständighet när vi utformar boendemiljön?
  • Vanliga risker i boendemiljön som är värda att bygga bort
  • När bör vi inte bygga med risk i fokus och istället bygga för att stärka individens självständighet?