Charlotta Tillbom

HR direktör
Norrtälje kommun

Charlotta är beteendevetare och har arbetat med HR-frågor sedan 1993 och har arbetar inom både privat och offentlig verksamhet. Charlotta tycker att framtiden för HR är otroligt spännande eftersom ledarskap och värderingar kommer att avgöra en verksamhets förmåga till att klara såväl kompetensförsörjning som digitalisering. Annica arbetar som socialdirektör i Norrtälje sedan tre år tillbaka och har vari socialarbetare i 32 år. Tillsammans utvecklar Norrtälje personal och verksamhet genom de digitala verktygens möjligheter. Att sikta lite högre, vara modig och utmana för att nå lite längre, så skapar vi framtidens socialtjänst.Charlotta är med som talare på konferensen Hållbara arbetsplatser 2019
Dag 2

12:55
När medarbetarna fick vara med och bestämma – 80% arbete med 100% lön – gav oss en hållbar arbetsmiljö och gjorde oss effektivare
  • Så arbetar vi med att få en hållbar kompetensförsörjning
  • Så skapar vi en arbetsmiljö med delaktighet som ger en hög prestation, ett välbefinnande och en god balans mellan arbetet och resten av livet
  • Hur har vi lyckats skapat en hälsofrämjande arbetsmiljö där både personal och verksamhet kan utvecklas?