Charlotte Arnell

Juridisk rådgivare, digitaliseringsjuridik offentlig sektor
PwC

De IT-rättsliga frågorna och juridiken kring den digitala informationshanteringen har blivit allt viktigare i och med digitaliseringen av offentlig förvaltning. Området styrs av omfattande och växande regleringar och det krävs mycket kunskap för att nå en rättssäker hantering som garanterar både integritetsskydd, informationssäkerhet och samtidigt värnar offentlighetsprincipen. Under denna föreläsning kommer du få en guidning genom digitaliseringsjuridiken utifrån kommunsekreterarens roll och utmaningar.

Charlotte Arnell arbetar som juridisk rådgivare på PwC och är specialiserad inom dataskydd och rådgivare inom offentlig rätt och digitalisering, med särskild erfarenhet av att kombinera juridisk rådgivning med ett utvecklings-, och ledningsperspektiv. Charlotte har själv arbetat som kommunsekreterare på Strängnäs kommun och är väl insatt i rollens olika utmaningar. Hennes erfarenhet av kommunal sektor innefattar även andra befattningar, senast som digitaliseringsjurist och dataskyddsombud på Västerås stad. Innan det har hon arbetat som kanslichef och kommunjurist på Katrineholms kommun och och även som administrativ chef på Strängnäs kommun.Charlotte är med som moderator och talare på konferensen Forum för kommunsekreterare 2023
9 februari

10:40
Digitaliseringsjuridik för kommunsekreterare – så hanterar du de olika regelsystemen i dagens alltmer digitala samhället
  • Vad innebär digitaliseringen av offentlig sektor? – Vilka risker och möjligheter uppkommer i ett juridiskt perspektiv, och hur kan man använda sig av dessa för att utveckla rollen och arbetet som kommunsekreterare?
  • Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar – hur förhåller sig reglerna till GDPR och regelverket kring öppna data?
  • Dataskydd och regelverk kopplat säkerhet i den digitala informationshanteringen – det här behöver du ha koll på avseende exempelvis digitala möten, webbpublicering och olika typer av digitala verktyg
  • Några do’s and dont’s avseende digitaliseringsjuridik för kommunskereterare