Charlotte Arnell

Legal advisor
PwC

Charlotte Arnell arbetar som juridisk rådgivare på PwC och är specialiserad inom dataskydd och rådgivare inom offentlig rätt och digitalisering, med särskild erfarenhet av att kombinera juridisk rådgivning med ett utvecklings- och ledningsperspektiv. Charlotte har själv arbetat som kommunsekreterare på Strängnäs kommun och är väl insatt i rollens olika utmaningar. Hennes erfarenhet av kommunal sektor innefattar även andra befattningar, senast som digitaliseringsjurist och dataskyddsombud på Västerås stad. Innan det har hon arbetat som kanslichef och kommunjurist på Katrineholms kommun och även som administrativ chef på Strängnäs kommun.Charlotte är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
12 september

13:30
Strategier för säker digital kommunikation – hur hantera känslig information och personuppgifter vid digitala möten
  • Juridik och säkerhet kring det digitala kundmötet – vad är viktigt att tänka på och hur tar man höjd för det vid utvecklingen av kundmötet?
  • Tips kring hur ett hållbart utvecklingsarbete för det digitala kundmötet kan se ut
  • Vilka krav kan vara viktiga att ställa vid upphandling av IT-verktyg och systemstöd för det digitala kundmötet?
  • Hur kan man hantera intressekonflikter som kan uppstå mellan funktion, juridik och ekonomi?
  • Framtidens kundmöte – vilka trender kopplat till juridik och säkerhet finns, och vilka nya lagkrav är på gång