Charlotte Arnell

Juridisk rådgivare, digitaliseringsjuridik offentlig sektor
PwC

De IT-rättsliga frågorna och juridiken kring den digitala informationshanteringen har blivit allt viktigare i och med digitaliseringen av offentlig förvaltning. Området styrs av omfattande och växande regleringar och det krävs mycket kunskap för att nå en rättssäker hantering som garanterar både integritetsskydd, informationssäkerhet och samtidigt värnar offentlighetsprincipen. Under denna föreläsning kommer du få en guidning genom digitaliseringsjuridiken utifrån utmaningar som är kopplade till e-underskrifter och e-legitimering. Området tangerar många olika juridiska områden och under detta anförande kommer du att få ta del av en genomgång av det viktigaste för att skapa en rättssäker hantering av elektroniska underskrifter och digitala identiteter i offentlig förvaltning. Du får höra vad som gäller och hur man ur ett praktiskt perspektiv anpassar digitaliseringen efter de juridiska krav som ställs. Charlotte Arnell arbetar som juridisk rådgivare på PwC och är specialiserad inom dataskydd och rådgivare inom offentlig rätt och digitalisering, med särskild erfarenhet av att kombinera juridisk rådgivning med ett utvecklings-, och ledningsperspektiv.Charlotte är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter

09:50
Digitaliseringsjuridik i offentlig sektor med inriktning på e-underskrifter och eID – så hanterar du de olika regelsystemen i dagens alltmer digitala samhälle
  • Vad innebär digitaliseringen av offentlig sektor? – Vilka risker och möjligheter uppkommer i ett juridiskt perspektiv, och hur kan man använda sig av dessa för att utveckla verksamheten på bästa sätt?
  • Behovsanalys – när krävs underskrifter vid ärendehandläggning och beslutsfattande i kommuner och regioner?
  • Vilka är de juridiska skillnaderna mellan analoga underskrifter på papper och digitala underskrifter i en e-handling?
  • Är det viktigt att underskriften uppfyller straffrättsligt skydd mot urkundsförfalskning och vad kan hända vid missbruk eller förfalskning av urkund?
  • GDPR/dataskyddsförordningen och e-legitimering – vad gäller?
  • Dataskydd och regelverk kopplat säkerhet i den digitala informationshanteringen – det här behöver du ha koll på avseende exempelvis e-underskrifter, digitala identiteter och olika typer av digitala verktyg
  • Några do’s and dont’s avseende digitaliseringsjuridik i offentlig sektor