Charlotte Edbom

Utvecklingsstrateg
Försäkringskassan

Charlotte har ansvaret för att utveckla strategier för nya tjänster på Försäkringskassan kring de generella tjänsterna inom handläggning och kundmöte. Hon är motorn bakom framtagandet av visionerna kring framtidens kundmöte. Charlotte fokuserar på att utveckla tjänster som ger alla möjlighet att använda tjänsten oavsett förutsättningar. En viktig del av utvecklingsarbetet som främjar jämlikheten i samhället. Tidigare har Charlotte erfarenhet av affärsutveckling och mobila datatjänster på TeliaSonera.Charlotte är med som talare på konferensen Framtidens smarta medborgarservice 2020
Dag 2

12:45
Hur AI och ny teknik skapar enkla kundupplevelser anpassade efter kundens behov
  • Hur kan teknik underlätta för kunden och dölja komplexitet i våra tjänster?
  • Så kan vi vara mer proaktiva i kundkontakten och ta hänsyn till funktionsnedsättningar och behov – en rättighetsfråga
  • Förenkla för kunden genom att ta fram relevant information med intelligent teknik