Charlotte Kristensson

Arkitekt
Fojab arkitekter

Lunds kommun har tagit fram en standard, ett lokalprogram för idrott. Programmet beskriver de verksamhetsbehov och funktionskrav som ska tillgodoses samt anger de ytor som ska byggas för att skapa en gemensam standard för hela kommunen. Lokalprogrammet sätter ramarna för en basnivå som därefter kan utökas eller minskas beroende på varje projekts unika förutsättningar och behov. Lunds kommuns barn- och skolförvaltning, kultur och fritidsförvaltning, kommunkontoret samt Lundafastigheter har utarbetat standarden i nära samarbete med FOJAB arkitekter. Under anförandet berättar Charlotte om den nya standarden samt processen bakom framtagandet av den.Charlotte är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 2

14:35
Anläggningar för flera målgrupper – planering av multifunktionell idrottshall vid byggnation av grundskolor i Lund
  • Så utvecklar du idrottshallar som tillgodoser såväl skolans som föreningars och medborgares behov
  • Att kombinera olika verksamheter i gemensamma projekt
  • Dialogprocessen bakom framtagandet av idrottshallen för att lyfta in såväl idrott/fritids som skolans behov