Charlotte Petersson

Licentiand inom Urbana studier/ Universitetsadjunkt i Ledarskap och organisation
Malmö universitet


Framtidens kontor och arbetssätt 2021