Charlotte Råwall

Leg psykolog, organisationskonsult
Koolab

Välfärdssektorn står inför ett nödvändigt paradigmskifte avseende hur den styrs och leds. För att tillvarata kompetens, innovation och engagemang behöver detaljstyrningen minskas och handlingsfriheten öka, vilket också den statliga Tillitsdelegationen rekommenderar. Men vad innebär det att leda med tillit och hur kan man få det tillitsbaserade ledarskapet att fungera i praktiken? Hur skapas förutsättningar för psykologisk trygghet, involvering och delaktighet och vari ligger vinsten för brukaren, medarbetaren och ledaren? Detta kommer den här föreläsningen att handla om. Charlotte Råwall är leg psykolog och arbetar som organisationskonsult, men är också leg sjuksköterska med lång erfarenhet inom vård och omsorg. Hon är en frekvent anlitad och omtyckt föreläsare och utbildare i frågor som rör ledarskap och medarbetarskap, ofta inom hälso- och sjukvård.Charlotte är med som talare på konferensen Framtidens äldreomsorg 2022
10 februari

13:20
Tillitsbaserat ledarskap i äldreomsorgen – så leder du för ökat engagemang och större effektivitet i verksamheten
  • Att arbeta med tillit som ledningsfilosofi – vad innebär det inom äldreomsorgen?
  • Om att gå från kontroll till tillit – principer för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning
  • Så tillvaratar du medarbetarnas kompetens för att öka både innovationen och motivationen
  • Om att skapa psykologisk trygghet i arbetet – vad är viktigt?
  • Slutsatser, förslag och rekommendationer för att lyckas med det tillitsbaserade ledarskapet