Charlotte Wåhlin

Ergonom, adjungerad lektor och forskare
Linköpings unniversitet och Karolinska institutet
(Foto: Lisa Öberg)

Charlotte Wåhlin arbetar som ergonom och forskare vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, Region Östergötland. Hon är adjungerad lektor vid Linköpings Universitet och anknuten forskare vid Karolinska Institutet. I forskningen fokuserar hon på arbetsorsakade besvär, ergonomi, fysisk och mental arbetsbelastning och arbetsplatsåtgärder. Av speciellt intresse är arbetsmiljöfrågor inom hälso- och sjukvård och tandvård. Hur vi via samverkan kan skapa en sund och säker arbetsmiljö och att främja fysisk aktivitet och återhämtning via arbetsplatsen.Charlotte är med som talare på konferensen Stora Tandsköterskedagen 2023
Program

15:05
Att skapa en hälsosam arbetsbelastning för tandsköterskor
  • Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete inom tandvården
  • Hur kan variation i arbetet skapas? Vad säger forskningen?
  • Praktisk ergonomi – arbetsställningar och hjälpmedel
  • Hur kan vi arbeta smartare för att slippa belastningsbesvär?
  • Fysisk aktivitet och återhämtning under arbetsdagen – vad är möjligt?