Christel Fritiofsson

IR-kontakt
Nibe

Maker tour – Mot nya höjder är ett undervisningskoncept som gör det enkelt för lärare att öka sina elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Konceptet grundades 2014 i Kronobergs län och sedan 2018 finns konceptet även i Gävleborgs och Gotlands län. Maker tour – Mot nya höjder är ett sätt att säkra framtidens kompetensförsörjning och syftar till att bygga nya broar mellan skolan och näringslivet. I Markaryds kommun finns även företaget Nibe Industries som numera har ett samarbete med Nobel Prize museum vilket innebär ny utställning varje år i Markaryd. Under föreläsningen kommer du få ta del av hur näringslivet engagerar sig i kompetensförsörjningsfrågan och hur samverkan tar Kronoberg mot nya höjder. Konceptet drivs bland annat av Region Kronoberg, Tekniska museet och Linneuniversitetet.Christel är med som talare på konferensen Framtidens attraktiva näringslivskommun 2020
Dag 1

16:00
Så främja kompetensförsörjning genom ett gott samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv och utbildningsväsendet
  • Region Kronoberg och Maker Tour – Mot nya höjder
  • Så främja kompetensförsörjning genom kraftfullt agerande och samarbete mellan offentlig sektor, akademi, näringsliv och utbildningsväsendet