Christel Sambor

Arbetsplatsstrateg
Workflow


Christel är med som paneldeltagare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023