Christer Gerhardsson

Projektchef
Västerås stad

Västerås stad växer och behovet av platser i skolan ökar. Christer är projektchef och Anna-Lotta är fastighetsstrateg, båda på fastighetsavdelningen i Västerås stad. Under anförandet berättar de om stadens arbete med planering och byggnation av skolor i tider av expansion och de utmaningar som det innebär samt hur man valt att hantera dem.Christer är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
28 april

16:30
Utveckling av goda skollokaler och lärmiljöer i en snabbt växande stad
  • Ett nytt strukturerat arbetssätt för planering av skollokaler inom Västerås stad
  • Hur nå en ökad effektivitet och nytänk i utvecklingen av skollokaler?
  • Funktionsprogram för grundskolan och pågående om- och nybyggnation av skolor
  • Hur vi möter framtida behov av goda skol- och lärmiljöer när staden växer snabbt