Christer Janson

Presschef
Folkhälsomyndigheten

Christer Janson arbetar som presschef och enhetschef på Folkhälsomyndigheten. Han är ansvarig för myndighetens presskonferenser, kriskommunikation, presstjänst och sociala medier. Under denna föreläsning kommer Christer att dela med sig av Folkhälsomyndighetens press- och mediehantering i samband med Coronakrisen.Christer är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
25 mars

10:30
Krishantering i praktiken – Folkhälsomyndighetens press- och kriskommunikation under coronakrisen
  • Så arbetade vi för att skapa högt förtroende för hanteringen av pandemin med hjälp av kommunikation
  • Hur kan man få med sig hela sin organisation genom sin kommunikation?
  • Så kommunicerade vi om situationen för att nå så många invånare som möjligt
  • Vikten av uthållighet i sin kommunikation, både internt och externt
  • Kriskommunikation kopplat till förtroende – hur kan man arbeta för att försöka bibehålla förtroendet när läget och kunskapen ständigt förändras?