Christer Oja

Utvecklingsledare Spring i benen, Utbildningsförvaltningen
Stockholms Stad

Christer har bred erfarenhet som skolledare och idrottslärare och är initiativtagare till projektet spring i benen. Projektet Spring i benen startade 2017 och är Stockholm stads satsning för ökad fysisk aktivitet i skolan. Spring i benen är ett projekt med målsättningen att lära elever själva skapa en hälsosam livsstil med fysisk aktivitet och goda kostvanor, vilket är viktiga faktorer i elevhälsoarbetet för att stärka lärmiljöer och resurser. Christer kommer dela med sig av sina erfarenheter om hur ni kan öka den fysiska aktiviteten under skoldagen med brain breaks, pulspass och organiserade rastaktiviteter.Christer är med som talare på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019
Dag 1

11:40
Så tar vi ett helhetsgrepp kring hälsa och säkerställer en hälsofrämjande utveckling för våra elever i skolan
  • Så ökar vi den fysiska aktiviteten i skolan genom projektet ”Spring i benen”
  • Så lär vi eleverna att själva skapa en hälsosam livsstil genom goda kostvanor
  • Så kan ni organisera ett aktivt hälsoarbete på er skola – praktiska tips