Christian Persman

Projektledare
Arvika kommun

I Arvika har man byggt en ny högstadieskola som innebär kommunens största investering någonsin, samtidigt som den skapar förutsättningar för en utvecklad skolorganisation. Genom smarta lokalförsörjningsstrategier ställer man om äldre högstadieskolor till låg- och mellanstadieskolor och förskolor. Detta har möjliggjorts genom skapandet av en ny och större högstadieskola. Skolan är byggd mitt i staden och den rymmer 900 elever. Skolan invigs med start höstterminen 2021 och är byggd med höga krav gällande hållbarhet; miljömässigt, ekonomisk och psykosocialt. Målbilden för skolan är tydlig där lokaler, organisation och innehåll tillsammans ska utveckla en tillgänglig lärmiljö där ledorden lärande, trygghet, relationer, alternativ och stressreducering innebär ”en skola för var och en”. Möt Arvikas svar på frågan vad som är Framtidens skola.Christian är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
18 november

13:30
Så byggde Arvika framtidens skola – strategier och byggnation av en skola för var och en
  • Vad innebär det egentligen att skapa framtidens skola – för eleverna, för lärarna och för staden?
  • En skola för var och en – hur kan du utforma hemvister och skolornas övriga ytor för att skapa en tillgänglig lärmiljö?
  • Vägen till att översätta vår vision till en färdig byggnad – om konsten att hålla ihop en process med många intressenter och stor komplexitet