Christian Persman

Projektledare och utvecklingsledare
Arvika kommun

I föreläsningen möter du Maria Persman och Christian Persman, båda verksamma inom skolan, och med föräldrarerfarenhet av långvarig skolfrånvaro. Under föreläsningen delar de med sig av sina erfarenheter som föräldrar samt av sin kompetens som yrkesverksamma inom skolan och det närvarofrämjande arbetet. Lyssna till en inspirerande föreläsning där du får ta del av unik kompetens och värdefulla insikter!Christian är med som talare på konferensen Skolnärvaro

13:35
Skolans miljö och närvaro i skolan! Hur skapas en tillgänglig lärmiljö där alla elever har goda förutsättningar till lärande och utveckling?
  • Att skapa en skola där det främjande elevhälsoarbetet når ända in i klassrummet och där tillgängliga lärmiljöer skapas
  • Hur får du hela skolan att tänka närvarofrämjande och arbeta aktivt för att alla elever ska känna sig trygga och trivas?
  • Vad kännetecknar en god relation och ett välfungerande samarbete med föräldrar till elever med frånvaroproblematik?
  • Hur ett fokus på skolans miljö snarare än eleven och föräldrarna blir en väg framåt i det åtgärdande och främjande närvaroarbetet