Christian Svenneheim

E-arkivarie
Helsingborgs stadsarkiv

Sophia Hydén arbetar sedan snart 3 år tillbaka som stadsarkivarie på Helsingborgs stadsarkiv där ett intensivt moderniseringsarbete startat. Hon har mer än 15 års erfarenhet av arkivfrågor på olika befattningar såsom kommunarkivarie och arkivchef i Malmö stad. Christian Svenneheim tog arkivarieexamen våren 2018 och anställdes som e-arkivarie på Helsingborgs stadsarkiv samma år. Han ansvarar för den digitala arkiveringen och driver e-arkivfrågor. En del av uppdraget handlar även om att ge råd och stöd till medarbetare i Helsingborgs stad om en modern och effektiv informationshantering.Christian är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 1

14:50
Digital informationshantering – hur säkerställer du verksamhetsnyttan och driver förändringen?
  • Vår strategi kring skapandet av Helsingborgs moderna informationsförvaltning!
  • Hur förverkliga digital styrning och struktur i organisationen och få extern spridning av verksamheten
  • Så skapade vi föränderliga samhället
  • Framgångsfaktorer och motgångar – erfarenheter och praktiska tips