Christina Andersson

Leg.psykolog, författare, forskare
Karolinska Institutet

Christina Andersson är leg. psykolog och doktorand vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI, samt ansluten till forskningscentret Arts, Business and Culture vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon är en av grundarna till forskningscentret Centrum för social hållbarhet vid KI och medförfattare till boken Compassionfokuserad terapi (2013) samt författare till Compassioneffekten: att utveckla självtillit och inre trygghet (2016). Under våren 2021 kommer hennes tredje bok, Yogahjärnan att publiceras. Christina är kliniskt verksam samt föreläser och handleder inom CFT som är en integrativ psykoterapiform med en gedigen bas i neurovetenskap, evolutionsteori, anknytningsteori, affektteori och inlärningsteori. Under denna föreläsning kommer du att få en teoretisk bakgrund till terapimetoden och en konkret guidning kring hur den kan utövas för bästa resultat vid stress och utmattningssyndrom.Christina är med som talare på konferensen Stress och utmattningssyndrom 2021
Dag 2

15:00
Compassionfokuserad terapi vid stress och utmattning
  • Vad är Compassionfokuserad terapi?
  • Hur kan du praktiskt applicera denna metod i ditt arbete?
  • Vilka resultat kan denna metod ge patienter?