Christina Ramberg

Professor i civilrätt
Stockholms universitet

Digital utveckling inom offentlig förvaltning innebär normalt att en rad rättsliga överväganden behöver göras. Juridiken kring eID och elektroniska underskrifter är komplex och det gäller att ha koll på vilka formkrav som ställs och vilka riskerna är. Området tangerar många olika juridiska områden och under detta anförande kommer Christina att behandla grunderna för att skapa en rättssäker hantering av elektroniska underskrifter och digitala identiteter. Christina Ramberg är professor i civilrätt sedan 1998 och verksam vid Stockholms universitet sedan 2011. Hon är specialiserad på avtalsrätt och är författare till ett stort antal juridiska läroböcker och standardverk inom sitt område. Christina har varit Sveriges representant i UNCITRAL:s Working Group on Electronic Commerce, i förhandlingar om elektroniska signaturer och är en uppskattad föreläsare och har vunnit utmärkelser som Årets Jurist och Årets lärare. Hon är ofta anlitad som skiljeman och rättssakkunnig i tvister och har skrivit ett ”restement” av svensk modern avtalsrätt på www.avtalslagen2020.se.Christina är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter
Digitalt bonusmaterial

Juridiken rörande e-legitimering och e-underskrifter – vilka juridiska krav ställs och vilka är riskerna?
  • Behovsanalys1– när och varför krävs underskrifter?
  • Behovsanalys2 – när och varför är det bra/dåligt med elektroniska underskrifter?
  • Vilka är de juridiska skillnaderna mellan analoga underskrifter på papper och digitala underskrifter i en e-handling?
  • Vilka krav på skydd ska man ställa vid bestämmande av säkerhetsnivå på underskrifter?
  • Vad händer om en obehörig person använder någons BankID eller annan e-legitimation?
  • Är det viktigt att underskriften uppfyller straffrättsligt skydd mot urkundsförfalskning?