Christina Stenhammar

Verksamhetschef Centrala elevhälsan, Utbildningsförvaltningen
Uppsala kommun

Christina Stenhammar är Leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska och Med. Dr. inom hälso- och sjukvård barn och unga. Christina arbetar som verksamhetschef för centrala elevhälsan inom Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun. Hon är även kommunikatör och vice ordförande i Riksföreningen för skolsköterskor.Christina är moderator på konferensen Elevhälsan 2020