Christina Thulin

Handläggare
SKR

Christina Thulin är handläggare på SKR och har en lång erfarenhet av arbete med frågor som samhällsbyggnad. Christina berättar om digital omställning av översiktsplaner och detaljplaner utifrån SKR´s nya vägledning.Christina är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
24 mars

11:15
Digitala detaljplaner och översiktsplaner - så når du en effektiv övergång
  • Detaljplaner i en ny digital infrastruktur för geodata – vilka är de kommande kraven?
  • Digitala detaljplaner – hur kan digitaliseringen skapa nytta?
  • Så förbereder du din organisation för digital omställning
  • Digital detaljplan och digital översiktsplan – ny vägledning