Christina Vinge Appelkvist

Verksamhetsutvecklare
Borås Stad

Christina Vinge Appelkvist arbetar som verksamhetsutvecklare inom Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad. Christina har arbetat med verksamhetsutveckling och patient-/ brukarsäkerhetsfrågor sedan 2000, varav dom senaste 12 åren i Borås Stad. Under presentationen kommer hon dela med sig av erfarenheterna av att implementera arbetet med riskförebyggande vårdåtgärder med stöd av kvalitetsregistret Senior alert samt integrering mellan kvalitetsregistret och journalsystemet.Christina är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
23 maj

16:20
Digital transformation i socialtjänsten – så drar du nytta av digitaliseringen för en vård och omsorg i framkant
  • Så bidrar digitaliseringen och nya arbetssätt till en resurseffektiv socialtjänst
  • Att införa nya, förändrade arbetssätt – hur skapas trygghet, både hos patienter och personal?
  • Så gjorde vi personal och chefer redo för digitaliseringen med nya arbetssätt och teknik
  • Exempel på hur integrering mellan kvalitetsregister och journalsystem bidrar till ökad kvalitet för patienterna