Christina Wikberger

Systemekolog, konsult samt ordförande
U&We samt föreningen C/O City

Christina har mångårig erfarenhet av kommunalt strategiskt arbete och sin spetskompetens har hon inom biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimatanpassning. Idag är hon konsult på U&We och ordförande för C/O City-föreningen. Christinas erfarenhet av kommuners arbete med klimatanpassning har hon främst fått från tiden som miljöstrateg i Värmdö kommun och som utredare och projektledare i Stockholms stad. 2012-2018 var Christina projektledare för C/O City-projektet som handlade om hur man kan synliggöra ekosystemtjänster och använda mångfunktionella gröna lösningar. I C/O City utvecklades ett flertal metoder och verktyg för att arbeta med ekosystemtjänster i urbana miljöer. Idag är hon ordförande för den ideella föreningen som C/O City blivit. Christina har en bakgrund som systemekolog från Stockholms Universitet.Christina är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
14 september

14:10
Så implementera ekosystemtjänster i stadsplanering och stadsbyggande för att minska de negativa konsekvenserna av klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och urbanisering
  • Så lyfter du fram värdet av naturen i staden – ta del av exempel på lyckade projekt
  • Så skapar du planeringsunderlag och tar fram konkreta lösningar som underlättar för att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering
  • Mångfunktionell, resilient stadsnatur som möter en mängd urbana utmaningar – så utnyttjar du verktygslådan på bästa sätt
  • Hur få in grönstruktur tidigt i planeringen av nya områden och därmed säkerställa att det blir så mycket grönt som möjligt i staden?