Christine Brådenmark

Strateg hållbar stadsutveckling
WSP

Christine jobbar som strateg inom hållbar stadsutveckling på konsultbolaget WSP och har lång erfarenhet av hållbarhetsstyrning inom infrastruktur och stadsutveckling. I rollen som hållbarhetssamordnare i Flemingsbergsdalen driver hon tillsammans med Huddinge kommun och fastighetsbolaget Fabege arbetet med att implementera processer och arbetssätt för att realisera hållbarhetsprogrammets högt ställda ambitioner.Christine är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
14 september

11:30
Så arbetar Huddinge kommun för en klimatsmart och miljömässigt hållbar stad
  • Agenda 2030 – hur konkretiseras de globala målen och kopplas till samhällsbyggnadsprocessen- från strategi till planer och projekt
  • Så arbetar vi för att minska kommunens påverkan på klimat och miljö – ta del av konkreta exempel från utvecklingen i Flemingsberg