Christoffer Frisell

Founder & Partner
AI-labbet

AI-labbet är dina guider på den spännande resa som din organisation är på väg att påbörja. Med deras kombinerade erfarenheter och gemensamma filosofi, om vad en värld med AI kan erbjuda var och en av oss, hjälper de dig att bedöma, göra strategier och planera varje del av din affärsomvandling – från människor och kultur till affärsvärde, genom juridiska och tekniska lösningar som finns tillgängliga idag och i framtiden. Med nästan 30 år och från många ledande roller inom digitalisering är Henrik Byström en av Sveriges ledande experter. Han har haft särskilt fokus på moderna arbetssätt, AI och ledarskap och ledde under många år Microsofts koncept kring Det nya arbetslivet, d v s att anamma ett modernt arbetssätt, ledarskap och medarbetarfokus med hjälp av modern teknik. Henrik är en mycket uppskattad talare, som konstruktivt uppmuntrar till att tänka nytt och utmana vedertagna sanningar kring att möjliggöra arbete oavsett tid och plats. Christoffer är en strukturerad tankeledare som leder tillväxtbolaget AI-labbet. Med ett öppet sinne för de utmaningar och möjligheter som ligger framåt, kombinerat med en lång erfarenhet från ledande näringslivsroller delar han gärna med sig av värdefulla lärdomar och kunskaper inom det breda området management, de evolutionära teknikskiften som AI medför och hur det bidrar till kultur, ledarskap och effektiva team.Christoffer är med som moderator på konferensen AI i offentlig sektor 2023