Christopher Petersson

Digitaliseringsstrateg Stadsbyggnadsförvaltningen
Helsingborgs stad

Christopher Petersson driver utveckling inom digitalisering i Helsingborgs stad. Ett viktigt fokus för Christopher är att utveckla en innovations- och förändringskultur för lärande och som uppmuntrar medarbetare att ta hjälp av varandra när den egna kunskapen inte räcker till. Stor kompetens finns hos experter och utmaningen är att identifiera var deras insats behövs. Samarbete mellan förvaltningar, universitet, privata sektorn och andra myndigheter är en viktig framgångsfaktor för Helsingborgs stad.Christopher är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023
27 april 2022

16:10
Hur en lärandekultur i organisationen driver innovation och en framgångsrik digital transformation
  • Tekniken är inte problemet – det är viljan att förändra arbetssätt som är viktig för digitalisering
  • Varför är det viktigt att skapa en lärandekultur som tillåter misslyckande för att lyckas med innovation och förändring?
  • Hur du driver digitaliseringen framåt effektivt med små förändringar och sedan skalar upp