Claes Enskär

Utvecklingschef
Fyrishov AB

Claes Enskär verkar i dagsläget som Tf VD på Fyrishov men är i grunden utvecklings- och ekonomichef och har jobbat på bolaget sedan 2017 och har ansvarat och drivit för utvecklingsprojekt sedan dess. Innan 2017 kommer han från ett kommunalt fastighetsbolag som jobbar med stadsdelscentrum i Uppsala i drygt 25 år. Fyrishov anordnade en tävling för att få förslag på hur Fyrishov, som anläggning, ska gestaltas och utveck¬las i framtiden, både som helhet och i delar. Tävlingen syftade också till att hitta en samarbetspartner som tillsammans med Fyrishov AB ska utveckla sitt vinnande förslag till en komplett byggnadsutformning, anpassad till beställarens affärsidé och affärsmodell. Under denna föreläsning delar Claes med sig av Fyrishovs badutveckling och erfarenheter från arkitekttävlingen.Claes är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar
Dag 2

14:55
Arkitekttävling i badutveckling – erfarenheter från Fyrishov

 

  • Fyrishovs badutveckling – vad planerar Fyrishov för framtiden utifrån tidigare lärdomar från deras anläggningar?
  • Varför valde vi att göra en arkitekttävling?
  • Vad är våra erfarenheter från den nyligen avslutade tävlingen