Claes Thunblad

Kommunstyrelsens ordförande (S)
Järfälla kommun

I Järfälla kommun görs en storsatsning på framtidens äldreomsorg och boendemiljöer för äldre. Det satsas på nytt sjukhus med stort fokus på äldre, byggnation av ett varierat utbud av trygghetsboenden, seniorboenden och särskilda boenden för äldre. En av de senaste satsningarna är ett nytt centrum för äldre i Jakobsberg där man planerar bostäder, samlingslokaler, vårdcentral och butiker – bara för äldre. Under anförandet berättar Claes erfarenheter från en av Sveriges snabbast växande kommuner och som också har en stor andel äldre kommuninvånare.Claes är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

09:15
Framtidens äldreomsorg och boendemiljöer för äldre – att kraftsamla för att möta framtida behov
  • Ökad självständighet, stimulans och trygghet genom förebyggande arbete och väl genomtänkta boendemiljöer
  • Så har vi tagit ett helhetsgrepp kring planering av den fysiska miljön och sociala aktiviteter för att skapa fler och bra boendemiljöer
  • Hur vi arbetar för att allt som byggs i staden ska vara tillgängligt och användbart för alla olika livssituationer
  • Hemkänsla och funktionalitet i boenden för äldre – så bygger vi med fokus på hemkänsla och en god arbetsmiljö
  • Erfarenheter från nyligen invigt trygghetsboende och särskilt boende