Claes-Urban Boström

Kommundirektör
Kungsörs kommun

Under Almedalsveckan 2016 träffade representanter från näringsliv och kommuner i Köping, Arboga och Kungsör civilminister Ardalan Shekarabi. Under mötet diskuterades kommunernas utmaningar och viljan att samarbeta. Mötet resulterade i att näringslivs- och kommunföreträdarna erbjöd att Köping, Arboga och Kungsör kan bli ett pilotområde för utvecklad samverkan för kommuner. Den 31 augusti 2016 undertecknades en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan och därefter har en plan arbetats fram där samtliga kommunala verksamheter omfattas. I juni 2018 togs politiskt beslut i de tre kommunstyrelserna om en gemensam Näringslivsstrategi (framarbetad tillsammans med näringslivet) som omfattar bland annat ett gemensamt arbete kring etableringsfrågorna. Under denna föreläsning får du ta del av hur Köping, Arboga och Kungsör skapade en gemensam näringslivstrategi och vilka effekter detta gett på tillväxt och kompetensförsörjningen.Claes-Urban är med som talare på konferensen Framtidens attraktiva näringslivskommun
Dag 2

09:10
Så skapade vi en gemensam näringslivsstrategi för ökad tillväxt och säkerställande av kompetensförsörjning
  • Så skapar vi effektiv tillväxt genom utökad samverkan och en gemensam strategi
  • Hur ger samverkan oss bättre möjligheter att samordna våra resurser i regionen och vara mer konkurrenskraftiga och attraktiva som region för näringslivet
  • Så bibehåller vi god service till medborgare och företagarna
  • Så skapar vi ett gemensamt arbete där näringslivet inkluderas samt samordnar all utbildningsverksamhet för att fylla kompetensförsörjningsbehovet