Conny Bergqvist

Föreläsare och LSS-användare

Conny Bergqvist har en lindrig utvecklingsstörning och har bott många år av sitt liv på institution. De sista fjorton yrkesverksamma åren arbetade han på Riksförbundet FUB:s kansli som ”Klippanrådgivare”. Sedan två år tillbaka är Conny pensionär. År 2019 blev Conny årets Intrapristagare för sitt engagemang och gedigna arbete för personer med IF. Conny berättar om sina erfarenheter ur livet och diskuterar särskilt gärna bemötande.Conny är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 2

13:30
Framtidens LSS-användare – äldre med intellektuell funktionsnedsättning – vilka är behoven och vad behöver de för stöd och boende?
  • Äldre inom ramen för LSS är en grupp som ökar – vad krävs av boendemiljö och stöd för att ge dem ett gott åldrande?
  • Hur skapa goda boendemiljöer för äldre med intellektuell funktionsnedsättning?
  • Hur ser de äldres behov ut?
  • Vad innebär det att åldras med intellektuell funktionsnedsättning? Psykisk och fysisk hälsa
  • Demens eller annan sjukdom, vad bör man tänka på?
  • Vad är viktigt att ta hänsyn till för att optimera ett friskt åldrande och en god boendemiljö?