Conny Björnehall

Focus Area Leader Digitalization Public Sector
RISE Research Institutes of Sweden

Conny Björnehall leder RISE fokusområde Digitalisering offentlig sektor. Fokusområdet är tvärdimensionellt och spänner över hela RISE och samlar ett stort nätverk av personer, kompetenser och miljöer. Conny fokuserar på tjänster som Digitalisering, Digital transformation, hållbarhet, Digital etik, cybersäkerhet, uppkopplade enheter , smarta värdekedjor, smart hårdvara, sensorer, datainsamling, dataanalys och big data.Conny är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023
25 april

09:10
Twin transition – hur kan Sverige lyckas med digital transformation och uppnå en hållbar omställning av samhället?
  •  Så är den hållbara omställningen beroende av den digitala digitala transformationen
  • Varför halkar Sveriges kommuner, regioner och myndigheter efter omvärlden i den digitala transformationen?
  • Hur samarbete och delning av data mellan kommuner, regioner och myndigheter skapar möjligheter att uppnå målen med digital transformation och hållbar omställning
  • Hur kan offentliga verksamheter sätta mål och leda arbetet med den digitala transformationen?