Conny Larsson

Advokat och VD
Advokatfirman Singularity Law

Conny Larsson är advokat och driver Advokatfirman Singularity Law AB. Han är jurist magister med specialisering på IT-rätt och har cirka 33 års yrkeserfarenhet av de flesta ITrättsliga frågor genom att han varit verksjurist vid Televerket Radio, bolagsjurist hos olika bolag inom Telia-koncernen, bolagsjurist hos Flextronics Network Services samt verksjurist hos Kronofogdemyndigheten. Han har skaffat sig breda och djupa kunskaper om olika slags IT-avtal (leverans, utveckling, underhåll, licenser och inte minst molntjänster) jämte andra IT-rättsliga frågor (behandling av information, personuppgifter, incidentutredningar, säkerhet, totalförsvarsfrågor, IT-tvångsmedel, uppgiftsskyldighet, tystnadsplikt, offentlighet och sekretess). Han tillhandahåller rådgivning, biträde och utbildning i dessa frågor till olika aktörer inom både privata och offentliga sektorn. Utöver advokatverksamheten är han sedan 2019 ordförande i Sig Security, styrelseledamot i Svenska Föreningen för IT och juridik (SIJU) och integritetsskyddsombud vid Försvarsunderrättelsedomstolen.Conny är med som talare på konferensen NIS2-direktivet
27 april

13:25
NIS i förhållande till annan säkerhetslagstiftning, säkerhetsskyddslagen och GDPR – läget idag samt inför NIS2
  • Den formella gränsdragningen mellan NIS, NIS2, GDPR och Säkerhetsskyddslagen