Conny Larsson

Advokat och VD
Advokatfirman Singularity Law

Conny Larsson är advokat och driver Advokatfirman Singularity Law AB. Han är juris magister med specialisering på IT-rätt och har cirka 33 års yrkeserfarenhet av de flesta IT-rättsliga frågor genom att han varit verksjurist vid Televerket Radio, bolagsjurist hos olika bolag inom Telia-koncernen, bolagsjurist hos Flextronics Network Services samt verksjurist hos Kronofogdemyndigheten. Han har skaffat sig breda och djupa kunskaper om olika slags IT-avtal (leverans, utveckling, underhåll, licenser och inte minst molntjänster) jämte andra IT-rättsliga frågor (behandling av information, personuppgifter, incidentutredningar, säkerhet, totalförsvarsfrågor, IT-tvångsmedel, uppgiftsskyldighet, tystnadsplikt, offentlighet och sekretess). Han tillhandahåller rådgivning, biträde och utbildning i dessa frågor till olika aktörer inom både privata och offentliga sektorn. Utöver advokatverksamheten är han sedan 2019 ordförande i Sig Security, styrelseledamot i Svenska Föreningen för IT och juridik (SIJU) och integritetsskyddsombud vid Försvarsunderrättelsedomstolen.Conny är med som talare på konferensen Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor
6 september

09:10
Lagkrav och avtalsreglering kopplat till informationssäkerhetskrav vid upphandling och nyttjande av IT-system och molntjänster
  • Vilka rättsliga och säkerhetsmässiga utmaningar ställs offentliga organisationer inför vid användning av IT och molntjänster?
  • Uppdatera dig inom relevanta regelverk i Sverige och EU inför nyttjande och upphandling av IT och molntjänster
  • Hur påverkar NIS2, Cyber Resilience Act och andra regelverk de säkerhetskrav vi har att förhålla oss till – vilka är de nya kraven på informationssäkerhet vi bör ställa på leverantörer och i hela leveranskedjan?
  • Hur hanterar du risker vad gäller tredjepartsleverantörer och molntjänster och hur kan dessa införlivas i IT-avtalet?
  • Så beaktar du de särskilda legala och säkerhetsmässiga kraven för datalagrings- och samarbetstjänster i molnet vid bedömning av leverantörer?
  • Så upphandlar du molntjänster som uppfyller legala och informationssäkerhetsmässiga krav