Dag Forsén

eHälsosamordnare
Region Östergötland

Dag Forsén är ehälsosamordnare i Östergötland och arbetar med digitalisering av vård, omsorg och socialtjänst tillsammans med länets 13 kommuner i samverkan med Region Östergötland. Dag var tidigare projektledare på RISE SICS och har mångårig och internationell erfarenhet inom utveckling av IT-lösningar och digitala tjänster.Dag är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 1

11:10
Trender och utveckling inom välfärdsteknologin – digitalisering, robotar, IoT och AI
  • Välfärdsteknik som ökar tryggheten, aktiviteten och självständigheten – vad är på gång? Digitalisering, sensorer, robotar, IoT och AI
  • Nyttoeffekter av trygghetsskapande välfärdsteknik – vad har visat sig fungera bra?
  • Teknik för personer med kognitiva funktionsnedsättningar – hur kan ny teknik förenkla och förbättra individens kommunikation?
  • Hur fungerar apparna som kan underlätta vardagen för brukare med olika former av funktionsnedsättning?
  • Automatiserings- och robottrenden – hur förhåller vi oss till den så att det skapar nytta för individen?
  • Digitala vårdmöten, chattar och appar samt ny utskrivningslag – hur drar vi nytta av teknikens möjligheter?