Dag Sedin

Ordförande
Svensk Radonförening

Dag är en av grundarna till Gammadata Mätteknik AB som bildades 1986. Han utsågs till VD för Gammadata Instrument AB 1997 och är från och med 1 juli 2017 senior rådgivare för organisationen. Dag jobbar sedan januari 2019 som radonkonsult och rådgivare på Dag Sedin Innovations AB och är ordförande för Svensk Radonförening.Dag är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 2

12:50
Råd och rekommendationer för att upptäcka, mäta och åtgärda radon
  • Så tillämpar vi de nya lagkraven och de nationella riktlinjerna i praktiken
  • Så arbetar vi proaktivt genom att utreda orsaker till höga radonhalter och sätta in förebyggande insatser
  • Effektiva metoder för mätning för ett korrekt resultat
  • Hur åtgärda för att sänka radonhalten i bostäder och arbetslokaler?